Kalifornija ne želi pomjerati vrijeme

Kalifornija ne želi pomjerati vrijeme

Države Evrope i Sjeverne Amerike, uključujući i savezne države SAD-a, tokom jedne godine dva puta koriguju lokalno vrijeme – na jesen jedan sat unazad, a na proljeće jedan sat unaprijed. Riječ je o ljetnom vremenu koje se kreira dodavanjem 60 minuta na zimsko, odnosno regularno računanje vremena. Ipak, savezna država California želi napustiti ovo univerzalno pravilo za koje pojedini zakonodavci tvrde da ne služi svrsi te da čak izaziva više štete nego koristi. Ukoliko se…

Više
1 2 3 4