Pomoć djeci Balkana: Košnice pčela za mlade iz šest općina Podrinja

- in Promo
974

Budućim mladim pčelarima iz šest općina Gornjedrinske regije Udruženje za pomoć djeci Balkana obezbjedilo je opremu za pčelarstvo ali i edukacije kako bi stekli potrebne vještine da se bave pčelarstvom. Projekat je u jednoj od završnih faza jer se radilo kontinuirano u cilju razvijanja međuentiteske saradnje učenika kroz male biznise. Udruženje je osmislilo projekat a sredstva su obezbjeđena posredstvom Vlade SAD-a.
“Učenicima smo donirali po tri košnice pčela a uz to i edukaciju. To su djeca iz Rudog, Goražda, Višegrada, Prače, Foče i Ustikoline. Po četiri košnice su dodijeljene u Goražde i Foču a po tri u ostale gradove. Imamo i predavanja koje drži veterinar dr. Enver Borovina, upoznaju se sa praktičnim radom također”, kaže Husein Halilović, predsjednik Udruženja “Pomoć djeci Balkana”.

Milan Šušanj iz Sjeverina u općini Rudo presretan je što će njegov sin dobiti priliku da nastavi porodičnu tradiciju.

“Ja se odavno bavim pčelarstvom a on je sa pčelama od malih nogu, tako da nam je ovo zaista dobro došlo da nastavimo tradiciju i proširimo biznis”, kaže Šušanj.
U proteklih deset godina udruženje je organiziralo različite aktivnosti koje su uglavnom u cilju spajanja mladih i razbijanja predrasuda.

“Mladi trebaju da se uključe jer ovo udruženje ima perspektivu, posebno jer je cilj prevazilaženje međuentitetskih konfrontacija koje su nametnute u posljednjem ratu. Ovakvim projektima se mogu prevazići takve stvari”, kaže Halilović.

Podijeli sa ljubavlju