Novi aranžman MMF-a donio bi fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH

- in Vijesti
995

Reformski procesi u BiH i zaključenje novog kreditnog aranžmana bili su teme današnjeg razgovora predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i delegacije MMF-a predvođene šefom Misije za BiH Nadeemom Ilahijem.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima vezanim za nastavak reformskih procesa i konsolidacije finansijskog sektora u BiH u svjetlu sklapanja novog aranžmana sa MMF-om.

Predsjedavajući Zvizdić je istakao da MMF posmatra kao partnersku instituciju koja pomaže Bosni i Hercegovini u uređenju i konsolidaciji finansijske situacije. Dodao je da bi novi aranžman sa MMF-om donio fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH, omogućio nastavak započetih reformski procesa i ubrzao euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine.

Šef Misije MMF-a za BiH Ilahi je rekao da je MMF zadovoljan dosadašnjim napretkom u reformama. Izrazio je očekivanje da će neka otvorena pitanja poput razmjene podataka o poreznim obveznicima između entitetskih poreskih uprava i bolja koordinacija kontrole bankarskog sektora u BiH biti brzo riješena. Istakao je da MMF podržava nezavisnost Centralne banke BiH čija je uloga ključna u održavanju stabilnosti i likvidnosti finansijskog sistema.

Misija MMF-a će boraviti u Bosni i Hercegovini i naredne sedmice gdje će obaviti razgovore sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH o mogućnosti novog aranžmana Bosne i Hercegovine sa ovom finansijskom institucijom.