Poslodavci ogorčeni zbog primjene Pravilnika o oporezivanju toplog obroka

- in Vijesti
1160

Suprotno zaključcima Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine (ESV), u ponedjeljak 3. oktobra je stupio na snagu Pravilnik kojim je definisano oporezivanje toplog obroka i regresa, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.
“Prema zaključcima ESV-a sa vanredne sjednice održane 09.09.2016. godine na insistiranje Udruženja poslodavaca FBiH, vrijeme za donošenje Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o doprinosima dogovoreno je da bude u roku od 30-45 dana, zatim da se primjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak odgodi do usvajanja ova dva zakona te da treba da bude dio paketa koji bi bio primjenjiv od 01.01.2017.godine”, ističu iz Udruženja poslodavaca.

Zaključeno je da će se u komisiju za izradu navedena dva zakona koje je formiralo Federalnog ministarstvo finansija uključiti predstavnici Poslodavaca i Sindikata.

“Iako je na sjednici ESV-a, na insistiranje Udruženja poslodavaca Federacije BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH načelno dogovoreno da se primjena Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa odgodi do iduće godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević su se oglušili na ovu odluku”, ističu u Udruženju poslodavaca.

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić je također istakao saglasnost sa iznesenim principima Udruženja poslodavaca FBiH, što je potvrdio i na sastanku sa poslodavcima u Zenici, održanog 19. septembra ove godine. Tada je obećao odgodu primjene Pravilnika do kraja godine, odnosno do donošenja novih zakona o doprinosima i dohotku.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH već dvije sedmice insistira na sastanku sa nadležnom ministricom Jelkom Milićević, s ciljem da se prije održavanja ESV-a dogovori odgoda Pravilnika, ali ministrica, od drugih obaveza, nije našla vremena ili nije shvatila važnost ovog pitanja za poslodavce, radnike i društvenu zajednicu,

Udruženje poslodavaca FBiH i Savez samostalnih sindikat BiH očekuju odgodu ovog Pravilnika koja će biti dogovorena sa sjednici ESV-a zakazanoj za 11. oktobar. U suprotnom, ukoliko se Vlada FBiH opet ne bude pridržavala zaključaka ESV-a, bit će upitan nastavak socijalnog dijaloga i nastavak rješenja ovog pitanja.

“Poslodavci i sindikat zahtijevaju sistemsko rješavanje ovog problema. Cilj ekonomskih reformi je i podsticanje rada u realnom sektoru na koji će se odnositi mnoge olakšice poput smanjivanja poreza i doprinosa te podsticanja konkurentnosti na tržištu rada. Međutim, ovim činom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokazuje da se naopako krenulo u rasterećenje privrede. Poslodavci i sindikat neće dopustiti otpuštanje radnika koje može prouzrokovati primjena Pravilnika. Dodatni budžetski prihodi ne mogu se kreirati na teret preopterećenog realnog sektora, a time smanjiti profit, investicije i zaposlenost.
Poslodavci i sindikat dovedeni su u ćorsokak, čime je još jednom potvrđeno nepoštivanje ravnopravnih socijalnih partnera i narušeni osnovni postulati na kojima se zasniva socijalni dijalog”, zaključuje se u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.