BIH Apel parlamentarcima i političkima liderima FBiH: Sada je trenutak kada možete spasiti hiljade života

- in Vijesti
995

Predstavnici 32 nevladine organizacije u BiH, koje su članice Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, uputile su apel parlamentarcima i političkim liderima u Federaciji BiH u kojem traže njihovu podršku za usvajanje Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH.
Ovaj Nacrt zakona naći će se na dnevnom redu sutrašnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

“Naglašavamo da jedino potpuno usvajanje odredbi predloženog zakona može efikasno adresirati zdravstvene, ekonomske, društvene i ekološke posljedice koje Federacija BiH trpi zbog upotrebe duhanskih proizvoda. Osim toga, usvajanjem ovog zakona Federacija BiH će ispuniti svoju međunarodno pravnu obavezu preuzetu prije osam godina činom ratifikacije Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije”, napisali su u svom apelu predstavnici nevladinih organizacija.

Vodeći se rezultatima lokalnih i međunarodnih istraživanja te najboljim svjetskim praksama, oni su dalje izrazili stav da će Zakon u svom sadašnjem obliku imati značajne kratkoročne i dugoročne efekte koji se odnose na zaštitu zdravlja sadašnjih i budućih generacija, značajno smanjenje smrtnosti od bolesti koje se direktno vežu za konzumiranje duhana ili izloženost duhanskom dimu, smanjenje troškova države, smanjenje štetnih ekoloških posljedica, zaštita djece i mladih od agresivnog marketinga duhanske industrije i dostupnosti duhanskih proizvoda…

“Napomenimo da propise koji su predviđeni ovim Nacrtom podržava većina stanovništva FBiH, kako nepušača, tako i pušača. Istinski vjerujemo da će sve parlamentarke i parlamentarci prepoznati značaj i nužnost donošenja ovog zakona vodeći se interesima svih građanki i građana, a ne interesima velikih industrija, te dati svoju podršku istom i time doprinijeti zdravijem i boljem životu svih građana, bili oni pušači ili nepušači”, zaključili su, između ostalog, predstavnici nevladinih organizacija u svom apelu.

Podijeli sa ljubavlju