12. april – Dan nevidljive djece

- in Vijesti
3065

Na 12. april se obilježava Medjunarodni Dan djece izložene eksploataciji na ulici, kada se ukazuje na ovaj veliki društveni problem.

˝Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici˝ se 12.aprila 2007. godine po prvi puta obilježio u BiH javnom manifestacijom u Tuzli u organizaciji Udruženja ˝Zemlje djece˝ iz Tuzle.

U gradovima širom Bosne i Hercegovine svakodnevno se mogu vidjeti djeca koja su uključena u život i rad na ulici. Radi se djeci koja su izvan sistema socijalne i zdravstvene zaštite. Nisu uključena u obrazovni sistem, a često su i pravno nevidljiva. Njihova svakodnevnica se prvenstveno sastoji od borbe za goli život. Na žalost ˝djeca ulice˝ nisu prepoznata kao posebna kategorija ni u jednoj međunarodnoj konvenciji, kao ni zakonodavstvu BiH, pa samim time ne uživaju ni posebnu zaštitu.

Prema nezvaničnim procjenama, procjenjuje se da u BiH ima oko 6.000 djece uključene u život i rad na ulici. Mnogi od njih prohodaju na trotoaru i prve su im riječi “daj mi marku”.

Najveći broj ove djece niti su beskućnici, ni delikventi. Uglavnom su to tek nezaštićena djeca ugrožena različitim oblicima rizika, nasilja i eksploatacije. Djeca ulice izložena su prostituciji, trgovini drogama, te drugim oblicima organizovanog i neorganizovanog kriminala protiv ljudi ili imovine.

Pitanje djece koja žive i rade na ulici, kao mogućih žrtava trgovine djecom, treba tretirati kao problem u sastavu sustava socijalne zaštite. Djeca koja prose uglavnom ne idu u školu, a kako bi opstala i preživjela, trpe teror odraslih koji ih zloupotrebljavaju na različite načine. Najrasprostranjeniji vid takve zloupotrebe je prosjačenje.

Ovim povodom smo razgovarali sa Majom Andrić koja je programska službenica u odjelu zaštite djece pri organizaciji Save the Children. Kako nam je rekla ovaj značajan datum će se obilježiti na različite načine, biće tu izložbi slika kao i sastanaka sa predstavnicima institucija u BiH sa mandatom zaštite djece.

https://www.youtube.com/watch?v=LBvOMKkpCNU

“Dijete ulice ima isti potencijal kao i svako drugo dijete i treba mu samo dati priliku”, ističe Andrićeva.

Prema analizama Regionalne mreže jugoistočne Evrope za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici, 1 od 5 djece u BiH provede cijeli dan na ulici. Prema istraživanju koje je rađeno u Tirani, glavnom gradu Albanije, jedno od troje djece ne posjeduje niti jedan par cipela.

Maja Andrić iz organizacije Save the Children poručuje kako su institucije ali i društvo u cjelini odgovorni da djeca ulice ne budu nevidljiva.

Azra Muminović