U ovoj godini prijavljeno 22.411 nezakonitih migranata

- in BiH, Vijesti
710

Zaključeno je da Ministarstvo sigurnosti dostavi detaljnu informaciju o realizaciji Akcionog plana hitnih mjera i izvještaj o utrošku donatorskih sredstava, da se pripreme i Vijeću ministara na usvajanje dostave odluke o davanju statusa prihvatnih centara objektima u kojima su smješteni migranti, te da se među migrantskom populacijom napravi evidencija djece bez roditeljskog staranja.

U informaciji Ministarstva sigurnosti se navodi da se Bosna i Hercegovina u 2018. godini suočila sa značajnim porastom nezakonitih migracija preko vlastite teritorije, te da su u periodu od 9. 11. 2018. do 19. 11. 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljena 703 nezakonita migranta. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazala je 661 osoba, dok nijedna osoba nije podnijela zahtjev za azil.

Prema raspoloživim podacima, od 1.1. 2018. do 19. 11. 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 22.411 nezakonitih migranata na teritoriji BiH. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazalo je 21.158 osoba, a zahtjev za azil podnijelo je 1.316 osoba.

Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.428), Irana (3.519), Sirije (2.768), Afganistana (2.687), Iraka (2.043) i Libije (780).

Ministarstvo sigurnosti je, u saradnji s nadležnim institucijama, izradilo Akcioni plan hitnih mjera koje se trebaju poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega sa istočnim susjedima Bosne i Hercegovine, a koji je usvojen na 142. sjednici Vijeća ministara BiH, 15. 5. 2018. godine.

Akcioni plan hitnih mjera sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.
Ministarstvo sigurnosti u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama poduzima aktivnosti u skladu sa navedenim Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara BiH.

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i dalje pružaju pomoć Graničnoj policiji BiH u obavljanju poslova nadzora granice.