Federalni granični inspektori zabranili uvoz lutki

- in BiH, Vijesti
697
S obzirom na to da su hemijskom analizom uzoraka utvrđene znatno povećane količine ftalata, što ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, uvoz sve četiri kontrolisane pošiljke od ukupno 2.136 artikala dječijih lutki je zabranjen.

Dječije igračke u pogledu sadržaja ftalata moraju biti u skladu sa zahtjevima Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.

Ftalati (diesteri ftalatne kiseline) su tvari koje se mogu naći u mekom PVC-u, vrsti plastike koja se koristi u proizvodnji igračaka. Zbog svojih fizičkokemijskih svojstava ftalati su vrlo mobilni i lako migriraju iz plastičnih proizvoda. Različiti ftalati imaju različite namjene, hemijske strukture i toksičnost profila. Prema propisima o hemikalijama (Uredba REACH u EU) DEHP, DBP i BBP1 su klasificirani kao reproduktivno toksični.

Prema Odluci o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate, zabranjena je upotreba ftalata DEHP, DBP, BBP u svim igračkama i proizvodima za djecu, dok su ftalati DINP, DIDP i DNOP2 zabranjeni u igračkama i proizvodima za djecu koje djeca mogu staviti u usta u koncentracijama većim od 0,1 posto mase plastificiranog materijala. Sadržaj ftalata u igračkama i proizvodima za djecu se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.