Banja Luka jedini grad u BiH bez zagađenog zraka

- in BiH, Vijesti
749

Prema podacima Instituta za građevinarstvo “IG”, koji obavlja ova mjerenja za Banja Luku, posljednjih sedam dana kvalitet vazduha uglavnom je bio u prvoj kategoriji, u granicama Zakona o zaštiti vazduha, i to uprkos činjenici da veliki broj domaćinstva koristi ugalj za grijanje.

Sve posmatrane materije, od čađi do sumpor-dioskida daleko su ispod granice koja je propisana Zakonom o zaštiti vazduha.

Siniša Cukut iz Instituta “IG” istakao je da je zraka u Banjoj Luci u proteklih sedam dana bio u prvoj kategoriji prema svim parametrima, a jedino odstupanje bilo je u slučaju mjerenja lebdećih čestica.

“Tokom prva tri dana decembra na mjernim mjestima u centru i Paprikovcu zabilježeno je blago prekoračenje vrijednosti ovih materija, ali i dalje u granicama zakonske tolerancije”, rekao je Cukut, te dodao da na mjernoj stanici u Boriku nije bilo prekoračenja nijednog parametra.

Zakonom o zaštiti vazduha, granična vrijednost za lebdeće čestice /PM10/ propisana je na 50 mikrograma po metru kubnom, s tim da zakonska tolerancija iznosi 75 mikrograma.

“Čak i u danima kad je bilo prekoračenja vrijednosti lebdećih čestica one su bile tek u granicama zakonske tolerancije”, navode iz Gradske uprave.

Gradonačenik Banja Luke Igor Radojičić ocijenio je da su spekulacije u javnosti o navodnom zagađenju u Banjoj Luci potpuno besmislene i da ih najbolje demantuju podaci sa mjernih stanica.

“To što se Sarajevo ili Zenica guše u smogu, ne znači da treba Banjaluku optužiti za zagađenje. To su apsolutno besmislene priče. To što se nekome ne sviđa `Eko-toplana`, koja loži drvo i koja je manji zagađivač od toplane na mazut više je politički stav”, istakao je Radojičić.

On je napomenuo da se kvalitet vazduha redovno mjeri, te da su podaci koje dostavi Institut “IG” raspoloživi na sajtu Gradske uprave.

“Prema podacima, proteklog mjeseca kvalitet vazduha je bio u prvoj kategoriji i zaista nemamo problem te vrste koji imaju Sarajevo, Zenica ili Tuzla”, rekao je Radojičić.

Prema ugovoru sa Institutom “IG”, kvalitet vazduha se mjeri na tri lokacije u Banjaluci, i to u naseljima Centar, Borik i Paprikovac.

Mjerenje se obavlja za devet polutanata, čija se koncentracija prati svakodnevno, a izvještaji o kvalitetu vazduha objavljuju se na sajtu Gradske uprave jednom mjesečno.