Vesko Drljača poslao zahtjev za mišljenje Ustavnom sudu FBiH o odluci CIK-a

- in BiH, Vijesti
411

Vesko Drljača je poslao zahtjev Ustavnom sudu FBiH za davanje mišljenja o tome da li je Dom naroda FBiH prema tumačenju Ustava dom kantona ili konstitutivnih naroda te da li se treba pri popuni Doma naroda FBiH i dalje primjenjivati Ustavom FBiH predviđen princip – popis iz 1991. i pravilo 111.

Kako nam je potvrđeno, ovo mišljenje Ustavnog suda FBiH koje se uskoro očekuje treba da posluži kao pravna osnova za pobijanje odluke CIK-a pred nadležnim sudom.

Prema Ustavu FBiH, zamjenici premijera, što je Drljača, imaju pravo podnijeti apelaciju i tražiti mišljenje suda o ovom slučaju.

Podsjetimo, CIK BiH je danas s pet glasova za i dva protiv donio odluku o načinu popunjavanja Doma naroda Parlamenta FBiH, po principu da će se primjenjivati popis stanovništva iz 2013. godine uz obaveznu zastupljenost svakog konstitutivnog naroda iz svakog kantona, ukoliko su takvi izabrani.

O detaljima na koji način će se popunjavati Dom naroda pročitajte ovdje.

Da bi ova odluka CIK-a bila pravomoćna potrebno je da nakon najavljenih apleacija Ustavnom sudu njenu ustavnost potvrdi i sud.

Podijeli sa ljubavlju