Podignuta optužnica protiv inspektora SIPA-e Darka Marčetića zbog iznude novca

- in BiH, Vijesti
785
Darko Marčetić je rođen 1944, a u SIPA-i je zaposlen kao istražilac u kriminalističko-istražnom odjeljenju u Banjoj Luci. Optužnica je podignuta i protiv Adnana Aličića, zvanog Ado, rođenog 1979. u Ključu.

Tokom istrage dokumentirana je primopredaja nezakonite imovinske koristi u iznosu od 3.500 eura.

Optuženi se terete da su stupili u kontakt sa osobama sa područja Ključa od kojih su zloupotrebom položaja iznudili novac kako bi posredovali u vezi sa pošiljkom iz inostranstva, koja je sadržavala nedozvoljene supstance, a koja je upućena navedenim osobama.

Također, terete se da su zloupotrebom položaja iznudili novac kako bi pružali navodnu zaštitu navedenim osobama od krivičnog gonjenja, zloupotrebom i predstavljanjem ličnih podataka i slika navedenih osoba koje je optuženi Marčetić pribavio nezakonitim pristupanjem bazi ličnih podataka IDDEA BiH.

Tokom istrage evidentirano je sastajanje optuženih u dva navrata sa navedenim osobama te preuzimanje novca u ukupnom iznosu od 3.500 eura.

Optuženi Marčetić se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti iz člana 220. KZ-a BiH, krivično djelo iznude iz člana 295. stava 1. KZ-a FBiH i krivično djelo nedozvoljenog korištenja ličnih podataka iz člana 149. KZ-a BiH, a optuženi Aličić za pomaganje u izvršenju krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlasti i krivičnog djela iznude.

Optužnica je upućena na potvrđivanje Sudu BiH.