Danas je Svjetski dan Roma

- in BiH
913

Prema Specijalnom izvještaju o položaju Roma u BiH, koji je pripremila Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH uz podršku OSCE-a u BiH prema popisu iz 2013. godine živi blizu 50 hiljada Roma, dok mnogi izvještaji pokazuju da ih ima i više.

Na današnji dan 1971. godine u Londonu je održan Prvi kongres Roma, kada je za romsku himnu proglašena pjesma “Đelem-đelem”, a ustanovljena je i zastava s tačkom kao centralnim simbolom.

Ovaj kongres je prvi put na jednom mjestu okupio intelektualce iz reda romskog naroda, koji su na tom skupu definisali svoj cilj – Stop rasizmu, diskriminaciji i egzilu i prvi put dali preporuke za organizovanje romskog naroda.

Na kongresu je verifikovan i naziv pripadnika ovog naroda – Romi, a dotadašnji nazivi označeni su kao nedostojni i uvredljivi. Održavanje kongresa doprinijelo je povećanju uključenosti Roma u društveni život i podstaklo osude diskriminacije i rasizma nad pripadnicima ovog naroda. Poslije Prvog kongresa Roma dolazi do porasta broja romskih nevladinih organizacija, klubova i kulturno-umjetničkih društava.

Romi, tradicionalno miroljubiv narod, potječu s prostora današnje Indije. Nakon prvih znakova diskriminacije i progona napuštaju Indiju i u traganju za boljim uslovima života naseljavaju Evropu.

Dolazak Roma u Evropu prvi put je zabilježen na području Transilvanije (Rumunija) 1416. godine, dok se u hronici grada Forelija (Italija) spominju 1422. godine. Na prostorima BiH zvanično se spominju početkom 16. vijeka.

Predsjednik Međunarodnog centra za mir (IPC) Ibrahim Spahić, povodom Međunarodnog dana Roma, kao inicijator Zakona o pravima predstavnika nacionalnih manjina koji je usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH uputio je apel bosanskohercegovačkim institucijama da se posvete na novi način rješavanju položaja Roma u BiH.

Spahić smatra da obrazovanje, zapošljavanje, kulturna i jezička politika u BiH trebaju biti u središtu svih aktivnosti institucija jer to nije samo pitanje inkluzije Roma, već i pitanje poštovanja ljudskih prava i sloboda.

– Danas se konvencije Evrope i Deklaracije o ljudskim pravima u modernim društvima trebaju direktno primjenjivati i poštovati. To znači da se odgovorno i efikasno osiguraju svi uslovi za poboljšanje položaja Roma u BiH – istaknuo je, piše Fena.

Predsjednik Međunarodnog centra za mir je najavio da će organizovati međunarodnu konferenciju o položaju manjina u BiH i Evropi na jesen ove godine, saopćeno je iz IPC-a.

klix.ba/oslobođenje.ba