Šta donosi novi Zakon o radu u FBiH: Minimalnu platu neće više određivati poslodavci?! (VIDEO)

- in BiH
952

Predstavnici pregovaračkog tima Vlade FBiH za kolektivno pregovaranje, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te reprezentativnih sindikata na nivou FBiH sa kojima Vlada FBiH ima zaključene kolektivne ugovore i vodi socijalni dijalog, održali su u Sarajevu konsultativni sastanak na kome su razgovarali o metodologiji za utvrđivanje i usklađivanje minimalne plate za teritoriju FBiH.

“Cilj sastanka je vrlo jednostavan, Zakon o izmjenama Zakona o radu koji je nedavno stupio na snagu propisuje da će se minimalna plata utvrditi na osnovu metodologije koju će uraditi Federalni zavod za programiranje razvoja i mi danas razgovaramo o toj temi.”- naveo je predstavnik pregovaračkog tima Vlade FBiH, Zlatko Hurtić.

Ta metodologija, prema njegovim riječima, ima za cilj da pripremi za Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju FBiH i Vladu FBiH raspravu o tome na koji način treba utvrditi i uskladiti minimalnu platu.Direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Ljubiša Đapan je kazao da će prema novom Zakonu o radu Federalno ministrarstvo finansija u saradnju sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja predložiti Vladi podzakonski akt kojim će biti utvrđena visina minimalne plate u FBiH. Predhodno, prije odluke, trajat će konsultacije socijalnih partnera u okviru ESV.

Što se tiče novina u odnosu na dosadašnji način utvrđivanja minimalnih plata, Đapan je izdvojio da će sada minimalnu platu  utvrđivati Vlada, a dosad je to bio bipartitni dogovor između poslodavaca i sindikata.

”Zakon je propisao da Zavod faktički učestvuje u tome i mi smo dobili zadatak da uradimo metodologiju za utvrđivanje minimalnih plata koja će biti osnova za normativni akt koji će biti pripremljen. Mi smo pri kraju izrade metodologije, ostale su nam još određene provjere i izračuni jer nam nedostaju pojedini podaci. Ono što smo dosad uradili mi ćemo prezentirati predstavnicima sindikata.”- kazao je Đapan uoči sastanka u Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Kada je riječ o utvrđivanju metodologije, kako je dodao, koristit će se socijalni parametri kao što su prag siromaštva, prosječan broj članova domaćinstva i određeni tržišni parametri.

Predsjednik Sindikata zdravstva FBiH, Zijad Latifović, u ime grupacije sindikata koja je danas započela pregovore u vezi najniže plate u FBiH, izjavio je da očekuju konstruktivan socijalni dijalog.

”Najvažniji zahtjev u ovom trenutku vezano za ovu grupaciju sindikata koja predstavlja 95.000 svojih članova, koji dolaze iz 12 granskih djelatnosti, jeste da budemo aktivan sudionik u procesu pregovaranja u vezi donošenja dijela zakona iz radno-pravnog zakonodavstva.”- kazao je Latifović.

Prema njegovim riječima, ovdje se ne radi samo o najnižoj plati, već i o dijelu izmjena Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i još par zakona koji se direktno tiču radno-pravnog zakonodavstva. Sindikat u ovom trenutku ima određene parametre, kazao je Latifović, međutim zasad neće izlaziti sa njima dok ne vide koja je to metodlogija kojom se utvrđuje, te na koji način.

”Po opštem kolektivnom ugovoru koji, nažalost ili na sreću nije na snazi, u ovom trenutku najniža satnica je 2,31. To će biti jedan od parametara koji će koristiti sindikat u svojim zahtjevima.” – dodao je Lartifović.

Uglavnom, sindikat će zahtjevati da se najniža plata podigne za sve radnike u FBiH za onoliko koliko se utvrdi da je u prvi mah dovoljno za ispunjavanje bar osnovnih potreba.”Ta najniža plata na koju se uplaćuju doprinosi je sada na vrlo niskom nivou i vidjećemo kako će se to dalje urediti. Normalno da će na to uticati i zakon o doprinosima koji će proširiti obim dijela oporezovamog ličnog dohotka kroz topli obrok, prevoz, regres, ali mi ćemo insistirati na tome da to ne bude parametar.”- dodao je Latifović.

IZVOR: Fena