Zabilježen porast svih vodostaja i vodotoka na području TK: Izlile Spreča i Tinja

- in BiH, Kanton
1484

Velika količina padavina u protekla 24 sata prouzrokovala je porast svih vodostaja i vodotoka na području TK.

Nivo rijeke Spreče, na mjernom mjestu Karanovac, izmjeren u 12 sati iznosio je 322 cm (na 300 cm se preduzimaju redovne mjere borbe protiv poplava) i u odnosu na mjerenje u 10 sati novo je veći za 52 cm.

Vodostaj na brani HA Modrac izmjeren u 12,00 sati je 198,79 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros u 06 sati nivo je viši za 17 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 11,5 m3/s.

Na području općine Doboj Istok svi vodotoci i rijeka Spreča su u porastu i na granici su izljevanja. Nema poplavljenih stambenih i infrastrukturnih objekata.

Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta priobalno. Svi lokalni vodotoci su u porastu. Nema poplavljenih stambenih i infrastrukturnih objekata.

Na području općine Lukavac došlo je do izljevanja lokalnih vodotoka, rijeka i potoka koje su prouzrokovale plavljenje poljoprivrednog zemljišta na području MZ Orahovica, Turija, Poljice, Šikulje.

Na području općine Srebrenik, vodostaj rijeke Tinje u 12 sati iznosio je 270 cm, i niži je za 31 cm u odnosu na mjerenje jutros u 08 sati. Tinja se priobalno izlila i poplavila je poljoprivredno zemljište u naselju Špionica. Nema poplavljenih stambenih i infrastrukturnih objekata, izvijestila je Kantonalna uprava civilne zaštite danas o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području TK.