Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

- in Svijet, Vijesti
948

Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje i mobilizira podršku za prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj cilj je postavio je Svjetski program akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.