Vlada TK: Besplatni udžbenici za osnovce do trećeg razreda

- in BiH, Kanton, Vijesti
811

Na današnjoj sjednici Vlada TK utvrdila je prijedlog Budžeta TK za 2020. godinu.

Prihodi, primici i finansiranja planirani su u iznosu višem od 432 miliona maraka što je za oko 26,7 miliona odnosno 6,59% više od planiranih prihoda u Budžetu za 2019. godinu.

Najveći dio prihoda očekuje se od poreza i oni su predviđeni u iznosu višem od 348 miliona maraka, što je za 20 miliona više u poređenju sa Budžetom za 2019. godinu.

Ukupni rashodi i izadaci su planirani u iznosu od blizu 432 milion maraka što je više za 26 miliona u odnosu na 2019.

„U najvećoj mjeri ovdje su sadržana povećanja prihoda zbog dogovora sa sindikatima. Mi smo postigli dogovor da se u roku do 4. mjeseca 2020. godine Budžetskim korisnicima povećaju plaće. Riječ je o usklađivanju sa određenim zakonskim propisima koje imamo na nivou Federacije i ukupno povećanje u odnosu na Nacrt je veće od 9,5 miliona KM.

Kada su u pitanju namjenska sredstva imamo povećanje nešto više od pet miliona. Najveći dio sredstava odnosi se na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, a riječ je o povećanju namjenskih sredstava kojima ministarstvo dobija oko 11 miliona KM. Zaštita okoliša jedna je od pozicija gdje će se na više od 50 prije svega javnih objekata biti primijenjene mjere energijske efikasnosti“, pojasnio je  Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Budžetom je planirabno i povećanje dječijeg doplatka, a riječ je o ukupnom povećanju od 850 hiljada KM, ustvari sa 20 na 25 KM po djetetu.

„U okviru obrazovanja i nauke imamo pomjeranje pozicije za nabavku besplatnih udžbenika za oko 300 hiljada maraka, a riječ je o djeci do trećeg razreda osnovne škole“, dodao je ministar Mustajbašić.

Kada su u pitanju sredstva za povećanje plata budžetskim korisnicima govori se o 6,45% u odnosu na budžet 2019. godinu.

„Dugo vremena nije usvojen Zakon o plaćama državnih službenika na našem Kantonu. Mi smo sebi dali rok do aprila da predložimo Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika prema Skupštini i od aprila će biti različite osnovice za budžetske korisnike. Imat ćemo jednu osnovicu za državne službenike – namještenike, a za ostale će biti ista osnovica“, pojasnio je ministar.

(rtvslon.ba)