Univerzitet u Tuzli promoviše 17 doktora nauka

- in BiH, Kanton
1021

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli održat će se u danas u prostorijama Filozofskog fakulteta. 

Univerzitet u Tuzli na čast doktora nauka promovirat će 17 kandidata, a imena kandidata su: dr.sci. Miloš Ilić,dr.sci.Goran Glamuzina, dr.sci. Željko Zombra, dr.sci. Bahira Demirović, dr.sci. Edin Zukić, dr.sci. Salih Azabagić, dr.sci. Amra Šakušić, dr.sci. Edis Nasić, dr.sci. Haris Omerika, dr.sci. Zijada Alić, dr.sci. Jasmina Džafić, dr.sci. Refik Kurbašić, dr.sci. Fuad Hadžimehmedović, dr.sci. Selma Jusufović, dr.sci. Izeta Husić-Đuzić, dr.sci. Ermina Cilović Kozarević i dr.sci. Jasmina Lukić.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljat će dekani fakulteta koji će govoriti o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci.

Doktorske diplome uručit će je rektorica Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Nermina Hadžigrahić.

Promocija će se održati sa početkom u 13:00 sati u Amfiteatru A2, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

(tuzlainfo.ba)