Gradski štab civilne zaštite Srebrenik: Preporuka građanima za korona virus

- in BiH, Kanton, Vijesti
1431

Gradski štab civilne zaštite Srebrenik je na vanrednoj sjednici održanoj 28. februara u cilju provođenja Odluka Kantonalnog ministarstva zdravstva donio zaključke i preporuke, koje vam prenosimo u cjelosti:

  1. Sve osobe sa stalnim ili privremenim boravkom na području grada Srebrenik, a koje dolaze iz zemalja u kojima ima zabilježenih slučajeva korona virusa, dužne su da se u roku od 24 sata nakon povratka u Srebrenik, jave putem telefona Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Srebreniku na brojeve telefona 035/ 369-275 i 639-280,  te daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

  2. Ukoliko se navedene osobe vrate u Srebrenik u dane vikenda i za vrijeme trajanja praznika, dužna su da se u roku od 24 sata nakon povratka u Srebrenik, jave putem telefona Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Srebreniku na broj 124 i daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.
  3. Štab civilne zaštite će putem stručne službe ( Službe za civilnu zaštitu ) o eventualnim saznanjima o pojavi i postojanju simptoma oboljenja sličnih gripi među migrantima, obavijestiti Krizni štab ministarstva Zdravstva TK-a.

  4.  Po ukazanoj potrebi, a na osnovu prijave HES-a Doma zdravlja Srebrenik, Grad Srebrenik će tražiti angažovanje Sanitarnog inspektora općina/gradova sa područja TK-a, kako bi isti izdavao Rješenja o stavljanju pod nadzor osobe pod zdravstveni nadzor, a sve u skladu sa Odukom Ministarstva zdravstva TK-a

  5. Štab civilne zaštite traži od nadležnih državnih organa i organa Federacije Bosne i Hercegovine da poduzmu sve mjere, radnje i aktivnosti u cilju zbrinjavanju migranata sa područja grada Srebrenika u namjenske objekte, izvan Srebrenika, na području Federacije Bosne i Hercegovine, i da im obezbijedi adekvatan zdravstveni nadzor kako bi se spriječio eventualni nastanak i širenje svih zaraznih bolesti pa tako i korona virusa.
Podijeli sa ljubavlju