Bez struje pojedina mjesta na području Srebrenika, Tuzle, Gradačca i Kladnja

- in BiH, Kanton, Vijesti
463

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom u srijedu i četvrtak na području Srebrenika, Tuzle, Gradačca i Kladnja. 

U srijedu na području:

Grada Tuzle:

– u ulici Zlatnih Ljiljana u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

– u naseljima: Momanovo, Hukići, Jahići i Debelo Brdo u vremenu od 08:15 do 11:15 sati.

– u naseljima: Sepetari, Križani i Kolovrat u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

 

Grada Gradačac u naseljima: Jelovče selo, Međeđa Donja i Međeđa Gornja u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

 

Do prekida u snadbijevanju električnom energijom doći će i u četvrtak na području:

Grada Tuzla:

–  u naseljima: Bećarevac, Grabovica, Donja Grabovica, Gornja Grabovica, Iverine, Grebenak te u lici Fočanska u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u ulicama: Mije Keroševića Guje od broja 2 do broja 18 I Rudarska 73 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici Vukovarska u vremenu od 08:30 do 13:30 sati,

– u ulici Bosne Srebrene brojevi 8, 10 i 12 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: Rame Meškovića, Krojčica, Branislava Nušića, Fridriha Kacera, Bime Adžajlića i Gine Herman u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

 

Općine Kladanj u naseljima: Progres, Gojsalići i Mesnjača u vremenu od 08:30 do 17:00 sati.

 

Grada Srebrenik:

– u naselju Mičići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Zahirovići – Kurtići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Straža u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.