U ponedjeljak bez struje Falešići, Čekanići i još nekoliko naselja i ulica u Srebreniku

- in BiH, Kanton, Vijesti
556

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom u ponedjeljak na području:

Grada Tuzla u dijelu naselja Ši Selo u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Grada Srebrenik:

– u ulici Maršala Tita, Kiseljačka i dio ulice 9 Septembra u vremenu od 09:00 d0 12:00 sati,

– dio naselja Badelka pored magistralnog puta u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naseljima: Čekanići Gornji, Čekanići Donji i dio naselja Falešići i Gornji Moranjci u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.