Gradonačelnik donio naredbu za sve uposlenike gradske službe Srebrenika

- in BiH, Kanton, Vijesti
1221

Na osnovu naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za grad Srebrenik, gradonačelnik Nihad Omerović je donio odluke za Službu za opću upravu i zajedničke poslove grada Srebrenik, koje vam prenosimo u cjelosti. 

****

Nalaže se Službi za opću upravu i zajedničke poslove grada Srebrenik da hitno pokrene proceduru i izvrši nabavku ličnih zaštitnih sredstava (maski, rukavica i sl.), ličnih dezinfekcionih sredstava kao i  sredstava za dezinfekciju prostorija organa državne službe grada Srebrenik.

U cilju preduzimanja konkretnih mjera u cilju zaštite građana i uposlenika od korona virusa, nalaže se da svi uposlenici koji rade sa strankama u šalter sali moraju obavezno koristiti zaštitne maske i rukavice. Ova mjera se odnosi i na druge uposlenike čiji opis poslova zahtijeva direktan kontakt sa strankama. 

Ostale odluke pogledajte na fotografijama ispod.