Preporuke pacijentima sa hroničnim tegobama za vrijeme vanredne situacije zbog korona virusa

- in BiH, Kanton, Vijesti
1652
  • Do daljneg se odlažu sve redovne kontrole za hronične terapije, te odlasci u ordinacije ljekara porodične medicine, osim u hitnim slučajevima.
  • Ljekare kontaktirati telefonom ukoliko je neophodno dobiti recept za terapiju, a koji će preuzeti mlađi članovi porodice sa odgovarajućom dokumentacijom.
  • Do daljnjeg se odlažu svi redovno naručeni pregledi u odjelima specijalističko/konsultativne zdravstvene zaštite Doma zdravlja, osim prvog pregleda.
  • Kontaktirati svog ljekara porodične medicine o daljnjem toku ove usluge.

 

Savjetujemo Vam da ne podliježete utjecaju neprovjerenih informacija, te da panikom ne ugrozite svoje i zdravlje svojih najbližih.

Sve važne informacije možete dobiti u nadležnim službama Doma zdravlja Srebrenik.

Osoblje JZU Dom zdravlja Vam stoji na raspolaganju putem službenih telefona  na ovom linku.