Podrška Vlade TK u cilju prevencije širenja koronavirusa

- in BiH, Kanton
601
S ciljem iskazivanja podrške zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, u posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, danas je boravio premijer Tuzlanskog kantona, prof. dr. Denijal Tulumović.
Sastanku su prisustvovali direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Vahid Jusufović i pomoćnik direktora za medicinske poslove, prof. dr. Šekib Umihanić.
Tokom sastanka, premijer Vlade TK  istakao je da je Vlada Tuzlanskog kantona pružila punu podršku menadžmentu UKC Tuzla u njihovom dosadašnjem radu i aktivnostima koje su poduzeli u koordinaciji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva TK, te naglasio da je Univerzitetski klinički centar Tuzla poduzeo sve preventivne mjere s ciljem sprečavanja i ublažavanja posljedica koje mogu biti uzrokovane pojavom koronavirusa, te prilagodio organizaciju i način rada trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Direktor UKC Tuzla, prof. dr. Vahid Jusufović se zahvalio na podršci koju Vlada TK svakodnevno pruža Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u cilju prevencije širenja koronavirusa, te istakao da su  poduzete sve mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom, te da su napravljeni  izolatoriji na Klinici za infektivne bolesti i u dječijem hospisu koji je preuređen za tu namjenu.