VAŽNO! Kome prijaviti osobe koje se ne pridržavaju samoizolacije?!

- in BiH, Kanton, Vijesti
1111

Svi građani koji poznaju stanovnike, a koji se ne pridržavaju rješenja o odlasku u kućnu izolaciju, policiju mogu kontaktirati prvenstveno na broj telefona 122. 

Dostupni su i pojedinačni kontakti u policijskim stanicama širom Tuzlanskog kantona. 

Shodno tome, građani Policijsku stanicu Centar mogu kontaktirati na 035/270-555, Istok na 035/293-030, Zapad na 035/397-055.

Kontakt telefoni za ostale gradove/opštine:

Srebrenik 035/645-611

Lukavac 035/553-166

Gračanica 035/706-222

Gradačac 035/817-202

Doboj Istok 035/720-365

Čelić 035/660-471

Živinice 035/773-136

Kladanj 035/621-039

Banovići 035/875-555

Kalesija 035/631-290

Sapna 035/597-409

Teočak 035/755-311