Pogledajte zaključke sa sjednice štaba civilne zaštite Srebrenik

- in Vijesti
489

Gradski Štab civilne zaštite u subotu u večernjim satima održao je sjednicu štaba posvećenu problematici Korona virusa, te donio niz zaključaka koje vam prenosimo u cjelosti: 

1. traži se hitno zatvaranje svih graničnih prelaza od strane nadležnih državnih institucija, stroga kontrola na granici za sve osobe koje ulaze na teritorij BiH sa posebnom pažnjom na granični prelaz Orašje, koji
predstavlja najveći sigurnosni rizik za Tuzlanski kanton.

2. staviti na raspolaganje sva materijalna, finansijska i tehnička sredstva Domu zdravlja Srebrenik u skladu sa trenutnim stanjem a sa ciljem kako bi ova institucija mogla obavljati svoju djelatnost efikasno i u sigurnim uvjetima

3. zaključno sa 22.03.2020. godine završiti sve vrste radova na objektu Centra za edukaciju, te da se u ponedjeljak 23.03.2020. godine pomenuti objekti opskrbe, koliko je moguće medicinskom opremom koju
posjeduje J.Z.U. Dom zdravlja Srebrenik, odnosno da se sačini specifikacija medicinske opreme koja će biti u stanju pripravnosti za nužno preventivno djelovanje

4. pružiti neophodnu pomoć Policijskoj upravi Srebrenik u gorivu i zaštitnoj opremi
5. nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima, odnosno vršiti dezinfekciju na najfrekventnijim mjestima na području kompletne gradske zajednice

6. tražiti od Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, da se za područje Tuzlanskog kantona donesu odgovarajuće odluke kako bi se mogla angažovati odgovarajuća pravna lica za proizvodnju zaštitne opreme, uz ispunjenje minimalnih uvjeta (zaštitne maske, zaštitna odijela i sl.) 

7. putem Policijske uprave Srebrenik nastaviti provoditi represivne mjere prema osobama koje se ne pridržavaju mjera izolacije a da se u saradnji sa MUP-om TK-a utvrdi efikasan model za procesuiranje istih osoba po osnovu krivičnog djela – nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, a za šta je propisana zatvorska kazna

8. uputiti apel svim medijima, da kontinuirano informišu građanstvo o poduzimanju neophodnih mjera zaštite zdravlja i višeg stupnja društvene odgovornosti 

8. izvršiti nabavku roba i materijala za koje postoji procjena da se mogu koristiti za proizvodnju zaštitne opreme 

10. donijeti Naredbu o uvođenju 24 satnog radnog vremena za jednu benzinsku stanicu, koja ispunjava propisane uslove

11. sagledati sve mogućnosti za hitnu nabavku uređaja za oksigenizaciju i bezkontaktnih toplomjera za efikasniji rad Dom zdravlja Srebrenik 

12. nalaže se predsjednicima mjesnih zajednica i članovima vijeća mjesnih zajednica da na području svojih mjesnih zajednica, uz saradnju sa Crvenim križom i Centrom za socijalni rad Srebrenik, sačine spisak
bolesnih i iznemoglih osoba (koje nemaju nikog bližnjeg za brigu) kako bi se istima mogla dostavljati neophodna pomoć u lijekovima. 

                                                                                              KOMANDANT:
                                                                                          Nihad Omerović, s.r. 

Podijeli sa ljubavlju