Služba za zapošljavanje TK: Korisnici svoja prava mogu ostvariti telefonski, e-mailom ili poštom

- in BiH, Kanton, Vijesti
662

Služba za zapošljavanje TK u skladu sa zaključcima Vlada FBiH i Tuzlanskog kantona uvodi dodatne izmjene u pružanju usluga korisnicima, odnosno potpuno obustavlja ulazak korisnika u službene prostorije, a zbog smanjenja rizika od širenja bolesti izazvanih koronavirusom (COVID – 19).


Prema posljednjim instrukcijama Služba će raditi u skraćenom radnom vremenu u trajanju od 8 do 13 sati. Ostvarivanje svih prava korisnicima vrši se putem telefona, e-maila i pošte, a riječ je o sljedećem ostvarivanju prava:
– Redovna javljanja za korisnike koji su dolazili svakih 30, 45 i 120 dana su odgođena do daljnjeg;
– Prijave na evidenciju vrše se putem maila ili pošte;
– Odjave sa evidencije vrše se putem maila ili pošte;
– Izdavanje uvjerenja putem maila ili pošte;
– Dostavljanje dokumentacije i pravdanja za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja putem maila.
Detaljno uputstvo o vršenju prijava i odjava, sa e-mail adresama svih općinskih biroa za zapošljavanje, nalazi sa na web stranici Službe za zapošljavanje www.szztk.ba i oglasnom prostoru ispred općinskih biroa za zapošljavanje.