Krizni štab Doma zdravlja Srebrenik: Hitno obezbijediti zaštitnu opremu zdravstvenim radnicima

- in Kanton, Vijesti
980

Shodno novonastaloj situaciji u Srednjoj Špioonici jučer je krizni štab JZU Dona zdravlja Srebrenik donio sljedeče zaključke: 

▪️ Sve osobe koje su imale kontak sa zaraženom osobom staviti pod strogi nadzor MUP-a.

▪️ Sve prilaze Srednjoj Špionici staviti pod kontrolu MUP-a zbog izolacije epidemiološkog žarišta.

▪️ Pooštriti mjere kontrole ulaska pacijenata na svim mjesnim područjima u sve ambulante za što se zadužuju odgovorne medicinske sestre i glavni medicinar.

▪️ Zadužuje se Krizni štab grada Srebrenika da hitno, PRIORITETNO obezbijedi FFP2, FFP3 zaštitne maske, zaštitne ogrtače za zdravstvene radnike koji dolaze u direktni kontakt sa pacijentima.

▪️ Zadužuje se Krizni štab grada Srebrenika da hitno obezbijedi određeni broj zaštitnih maski, rukavica za sve pacijente koji dolaze u Dom zdravlja, porodične ambulante, kao za dijalizne i sve druge pacijente koji su prinuđeni koristiti sanitetska vozila.

▪️ Da se hitno dovezu obezbjeđeni veziri koji su dogovoreni, obećani.

▪️ Da se po uzoru na ostale općine TK-a hitno prema JZU Dom zdravlja Srebrenik od strane štaba civilne zaštite transferišu financijska sredstva za nabavku neophodne opreme, medicinskih aparata.

▪️ Da se na nivou štaba formira tim kojeg bi činili dva člana ispred Kriznog štaba grada Srebrenika i glavni medicinar Enes Jašarević koji je najupućeniji u potrebe neophodne medicinske opreme.

▪️ Zahtjeva se hitno zaduženje osoba koje su ovlaštene za izdavanje rješenja o izolaciji ispred grada Srebrenika da vrše stalnu kontrolu rješenja koja dolaze iz Republike Srpske, za koja postoje indicije da se izdaju na vremenski period kraći od 14 dana.

▪️ Preporuka Kriznom štabu Grada Srebrenika da što hitnije krene u podjelu zaštitnih maski i rukavica cjelokupnom stanovništvu grada Srebrenika.