Vlada RS nezakonito pravi spiskove radnika koji se „dobrovoljno“ odriču ličnih primanja

- in BiH
345

Spiskovi radnika koji se navodno dobrovoljno odriču ličnih primanja u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, prave se bez ikakvog zakonskog osnova i mogu služiti kao sredstvo pritiska i diskriminacije onih koji na to nisu pristali. Zbog toga je Transparency International u BiH (TI BiH) podnio prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je uputilo dopis svim školama da sačine spiskove zaposlenih koji su dobrovoljno pristali na umanjenje plate. 

Ovakvim načinom provođenja naredbe Ministarstva, narušava se proklamovani princip dobrovoljnosti, ali i osnovni princip Zakona o zaštiti ličnih podataka, koji kaže da se lični podaci u ovakvom slučaju mogu koristiti samo u mjeri i obimu koji je neophodan da bi se ispunila svrha. U ovom slučaju, Ministarstvo je upravo postupalo suprotno principima zakona, jer ne postoji zakonski osnov za sačinjavanje spiskova, a njihovo pravljenje stvara razumnu pretpostavku da bi se isti mogli koristiti za nedozvoljene i nezakonite svrhe, kao što su diskriminacija po osnovu nečijeg nepristanka na umanjenje plate.

TI BiH očekuje od Agencije da postupi u skladu sa zakonom, izvrši kontrolu i naloži prekid ovakve nezakonite obrade ličnih podataka zaposlenih u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Ističemo da su se u javnosti pojavile tvrdnje da direktori prisiljavaju zaposlene da se odreknu dijela primanja, o čemu se oglasila i Konfederacija sindikata Republike Srpske.

TI BiH prati sva postupanja organa tokom vanrednog stanja, kao i potencijalne slučajeve zloupotreba i prava građana. Tako je, na primjer, zbog medijskih natpisa i snimaka iz Fabrike obuće BEMA koji su se pojavili u javnosti, TI BiH uputio prijavu nadležnim inspekcijskim organima u kojoj je zatražio i hitan inspekcijski nadzor zbog  nepostupanja po zdravstvenim propisima u vrijeme epidemije.

Podijeli sa ljubavlju