Danas se obilježava Svjetski dan Roma – 8. april

- in Vijesti
717

Svjetski dan Roma, obilježava se 8. aprila od 1971. godine kada je održan prvi Svjetski kongres Roma u Londonu, a ustanovljen je sa ciljem da se ukaže na težak položaj Roma i da se države podstaknu da obrate posebnu pažnju unapređivanje njihovog položaja.  

Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni točak, koji se nalazi u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma.

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu, na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

Podsjećamo, prvi kongres Roma u Londonu rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvatanjem naziva „Rom“, što na romskom jeziku znači čovjek.