Isplate boračkim kategorijama ostaju na istom nivou

- in Izdvojeno, Kanton
582

Naknade boračkim kategorijama neće biti umanjene zaključak je današnjeg sastanka na kojem su premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za boračka pitanja FBiH Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja TK Amir Kulaglić i ministar finansija TK Suad Mustajbašić razgovarali o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilacačlanova njihovih porodica TK u svjetlu trenutnih dešavanja.

Riječ je o zakonu kojeg je potrebno uskladiti sa federalnim Zakonom o pravima demobilisanih boraca a koji obuhvata ostvarivanje ukupno 16 prava među kojima su pravo na egzistencijalni dodatak, jedinstveni borački registar i registar za korištenje prava iz boračko invalidske zaštite. Njime bi trebao biti riješen i problem ostvarivanja egzistencijalne naknade za borce mlađe od 57 godina starosti. Prema riječima kantonalnog resornog ministra Kulaglića, stvorene su sve pravne pretpostavke za realizaciju ovog zakona.

Postignuti obim prava za boračku kategoriju neće biti umanjivan, istaknuo je ovom prilikom federalni ministar Bukvarević te dodao da je do sada na području TK 5500 demobilisanih boraca starijih od 57 godina podnijelo zahtjev za egzistencijalnu naknadu a više od njih 3000 već i ostvarilo ovo pravo. Bukvarević je također naglasio da je prioritet Vlade FBIH da invalidnine budu ostvarivane na vrijeme.

Na današnjem sastanku je dogovoreno i zajedničko obilježavanje svih značajnih datuma za Tuzlanski kanton a trenutno je u fokusu 15. april, Dan armije RBiH.

(slon.ba)