(VIDEO) Proglašen budžet Grada Srebrenika. Do kraja godine ukinuto finansiranje političkih stranaka

- in Izdvojeno, Kanton
430

Gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović proglasio je budžet Grada Srebrenika za 2020. godinu u ukupnoj finansijskoj vrijednosti 20.403.000,00KM.

Ono što je bitno istaći jeste da je od aprila mjeseca do kraja godine ukinuto finansiranje političkih stranaka te da za ovu godinu pozicija za finansiranje političkih stranaka iznosi 0KM.

Oko 20% ukupne vrijednosti budžeta planirano je za rad organa gradske Uprave. Za razvojne infrastrukturne projekte i uređenje predviđeno je oko 50% ukupnih sredstava proglašenog budžeta.

Za tranfere i subvencije predviđeno je 20% budžeta dok je preostalih 10% budžeta raspoređeno za rad gradskog vijeća, komisije, studentske kredite i razne druge ugovorene usluge.

Proglašeni budžet za 2020. godinu sačinjen je u skladu sa revidiranom strategijom razvoja Srebrenika za period 2016.-2020. godina pri čemu na ekonomski sektor otpada oko 4,8 miliona ili 24% ukupnog budžeta, dok na društveni sektor otpada oko 5,2 miliona ili 26%

Na sektor zaštite okoliša, vodosnabdijevanja, komunalnih poslova itd otpada oko 9,8 milioma maraka odnosno 49% ukupnog budžeta grada Srebrenika.

Budžetom nisu planirana povećanja plata zaposlenika u organima Uprave niti su planirana finansijska sredstva za povećanje, što znači da plate zaposlenika ostaju do daljnjeg na istom nivou.

Teret aktuelne situacije trebaju i moraju podnijeti svi pa i zaposlenici u organima Uprave, kaže Omerović i dodaje da je umanjenje finansijskih pozicija određenih javnih ustanova tek prvi korak i da će doći do rebalanska budžeta a koji će morati biti usklađen sa odlukama odnosno rebalansima budžeta viših nivoa vlasti.

Gradonačelnik je na prijedlog budžeta uputio amandman kojim nije povećan ukupan iznos budžeta koji je iskazan u prijedlogu.

Finansijski iznos pomenutog amandmana je 200.000,00KM a  umanjen je sa pozicija: usluge reprezentacije, troškovi dnevnica, tekuća rezerva te na kodovima transfera određenim javnim ustanovama i Udruženjima i transferisan na pozicije Službe civilne zaštite sa glavnim ciljem i namjenom da se ta sredstva mogu upotrebljavati na sprovođenje aktuelnih mjera i aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu zdravlja i života građana.

Komentarišući planirane ali i započete projekte gradonačelnik Omerović ističe da se projekti moraju realizirati i dodaje kako će u vrlo kratkom roku biti sačinjen plan nabavki za 2020. godinu a nakon toga ide raspisivanje javnih poziva i kreće se u realizaciju projekata.

Podsjećamo, na dvije martovske sjednice gradskog vijeća, zbog nedostatka kvoruma nije usvojena odluka o usvajanju budzeta za ovu godinu.

Odluka o proglašenju budžeta, koju je donio gradonačelnik Omerović 2. aprila objavljena je u službenom glasniku. 

Detaljnije u videu: 

Proglasen budzet Grada srebrenika. Ukinuto finansiranje politickih stranaka

Gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović proglasio je budžet Grada Srebrenika za 2020. godinu u ukupnoj finansijskoj vrijednosti 20.403.000,00KM. Od aprila mjeseca do kraja godine ukinuto je finansiranje političkih stranaka te da će za ovu godinu pozicije za finansiranje političkih stranaka biti 0KM.Proglašeni budžet za 2020. godinu sačinjen je u skladu sa revidiranom strategijom razvoja Srebrenika za period 2016.-2020. godina pri čemu na ekonomski sektor otpada oko 4,8 miliona ili 24% ukupnog budžeta, dok na društveni sektor otpada oko 5,2 miliona ili 26%Detaljnije u videu: Nihad Omerović Grad Srebrenik

Gepostet von Radio Studio D & Tatabrada.tv am Samstag, 11. April 2020

 

Podijeli sa ljubavlju