Srebrenik: 50.000 KM za sprovođenje projekta podrške marginaliziranim ženama

- in Izdvojeno, Kanton
609

Danas je u Srebreniku potpisan sporazum o realizaciji projekta podrške marginaliziranim grupama žena.  Projekat su, na online konferenciji potpisali gradonačelnik Srebrenika dr. Nihad Omerović i direktorica Misije USAID-a za BiH i USAID-ovog programa podrške marginaliziranim grupama žena Nancy J. Eslick.

Za navedenu populaciju biće obezbijeđen fond u ukupnom iznosu od 50.000 KM, što je samo jedna u nizu aktivnosti kada je u pitanju ekonomski oporavak i povećanje broja zaposlenih osoba na našem području nakon pandemije korona virusa.

USAID/PPMG nakon uspješno provedenog prvog i drugog ciklusa podrške marginaliziranim grupama žena u pokretanju biznisa koji su rezultirali sa preko 130 registriranih biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u BiH, nastavlja s trećim ciklusom ove komponente za koju je kao partner na projektu odabran i Grad Srebrenik.

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa koji je raspisala Američka agencija za međunarodni razvoj, podržava jedinice lokalne samouprave u iskazivanju interesa za učešće u programu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava, žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

USAID/PPMG i jedinice lokalne samouprave udruženim sredstvima će formirati Preduzetnički fond za žene te pripremiti zajednički okvirni koncept koji će se koristiti kao model podrške.

U svakoj od jedinica lokalne samouprave USAID/PPMG će održati radionice o pisanju poslovnih planova, načinu popunjavanja prijave i instrukcijama za ciljnu skupinu.

Jedinice lokalne samouprave će osigurati da ugledni predstavnici lokalnog poslovnog sektora budu uključeni u proces odabira biznisa koji se prijave po javnom pozivu JLS-e, kao i da budu spremne pružiti savjetodavnu podršku ženama tokom procesa podrške.

Grad Srebrenik odabran je kao jedna od 9 lokalnih jedinica samouprave u BiH za provođenje ovog projekta. Učešće od 25.000 KM iz budžeta Grada, te 25.000 KM koji obezbjeđuje USAID, činit će Poduzetnički fond za projekte biznisa marginaliziranih žena na području Grada Srebrenika.

Nakon potpisivanja ugovora Grad Srebrenik će uz podršku USAID/PPMG-a raspisati javne pozive na koje se mogu prijaviti žene zainteresirane za pokretanje i razvoj svojih biznisa.