Za podršku povratka prognanih osoba Vlada TK obezbijedila 480.200,00 KM 

- in Izdvojeno, Kanton
507

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Podrška povratku prognanih lica“.

Za ove namjene Kantonalnim budžetom za 2020. godinu je planirano 480.200,00 KM, od čega je, prema iskazanim potrebama za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimuma uslova za smještaj raseljenih lica 200.000,00 KM planirano za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima.

Za projekte održivog povratka je planirano  260.200,00 KM, te 20.000,00 KM za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Uslovi za dodjelu sredstava su da se radi o mjesnim zajednicama/naseljima/udruženjima u kojima žive, odnosno, čiji su članovi povratnici ili da se radi o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja.