Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope

- in Vijesti
765

Danas se  obilježava Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Evrope, u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. godine i početak stvaranja Evropske unije (EU), pet godina kasnije.

Na ovaj dan 1945. godine nacistička Njemačka koja je pokrenula krvavi svjetski sukob u kojem je poginulo gotovo 60 miliona ljudi, potpisala kapitulaciju.

Nakon sloma Njemačke i njezinih saveznika konačno je zavladao duži period mira.

Dan Evrope, 9. maj, ustanovljen je kao dan sjećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku EU.

Deklaracija je bila prijedlog bivšim neprijateljima, Francuskoj i Njemačkoj, da uspostave organizaciju koja će zajednički upravljati njihovim industrijama uglja i čelika, kako se rat u Evropi nikada ne bi ponovio.

Prijedlog je doveo do uspostavljanja Evropske zajednice za ugalj i čelik 1951. godine, preteče Evropske ekonomske zajednice, odnosno današnje EU.