Od ponedjeljka u Brčkom počinju raditi ugostiteljski objekti

- in BiH, Izdvojeno
817

Nakon održane telefonske sjednice Kriznog štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine komadant Štaba i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić jučer je izdao naredbu u kojoj se od 11. maja, 2020. godine dozvoljava rad privrednim subjektima na području Distrikta koji se bave ugostiteljskom djelatnošću (kafići, restorani, slastičarne…), usluživanjem hrane i pića isključivo na otvorenim površinama (bašte) pod ograničenim uslovima, privrednim subjektima koji se bave frizerskom djelatnošću i prodajom odjeće.

Radno vrijeme privrednih subjekata će se organizovati u skladu s naredbom od 7.5.2020. godine.

Obavezno je pridržavanje Naredbe o epidemiološkim preporukama za rad ugostiteljskih objekata u sklopu primjene mjera prevencije širenja COVID 19, Naredbe o epidemiološkim preporukama za rad frizerskih salona za vrijeme trajanja pandemije CPOVID 19 i Naredbe o epidemiološkim preporukama za sprečavanje infekcije COVID 19, u trgovinama u okviru tržnih centara i tržnice Arizona.

Krizni štab jučer je izdao i naredbu o zabrani javnog okupljanja i zajedničkog kretanja u broju većem od 50 lica na javnim mjestima i otvorenim i zatvorenim javnim površinama.

Ovom Naredbom stavlja se van snage Naredba o zabrani okupljanja i zajedničkog kretanja od 23.3. 2020. godine.

Komadant Kriznog štaba danas je izdao i naredbu o skraćenju roka izolacije predviđeno naredbom od 30.3.2020. godine osobama kojima je izdato rješenje o izolaciji sa 28 dana na 14 dana. Ova naredba stupa na snagu 9. maja, 2020. godine.

Obavještavaju se privredni subjekti koji od 11. maja počinju s radom da će se danas, 9. maja, na stranici http://vlada.bdcentral.net/ objaviti naredbe u kojima će biti navedeni detalji.