Prilika za žene poduzetnice: Raspisan javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

- in Izdvojeno, Kanton
643

Grad Srebrenik raspisuje ovaj Javni poziv na temelju Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Grada i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG).
Sredstva za finansiranje biznisa po ovom programu obezbijeđena su na budžetskoj poziciji 615311-10 Učešće grada u projektima na implementaciji Strategije razvoja Općine Srebrenik.

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registriranog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe, s prebivalištem na području grada Srebrenik koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području grada Srebrenik.
Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, osnivanju obrta i trgovačkih radnji koje su usmjerena na promociju domaćih proizvoda u turističke svrhe, žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane.

Prijem aplikacija će se vršiti do 30.07.2020. godine a za više informacija kliknite na www.srebrenik.ba  gdje možete preuzeti i prijavni obrazac kao i svu ostalu dokumentaciju