Sutra bez struje pojedina naselja u Srebreniku, Tuzli, Banovićima i Živinicma

- in Izdvojeno, Kanton
1356

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Grada Tuzle:

– u naseljima: Sepetari, Križani, Kolovrat u vremenu od 11:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Dvor, Pavići, Lameši, Cerik, Donja Obodnica, Brusnica, Avdibašići u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici Izeta Sarajlića F blok u vremenu od 08:30 do 11:00 sati,

– u ulicama: Fra Grge Martića, Franjevačka, Tabašnice, Pazar, Hendek u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenik u dijelu naselja Ferizovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Opštine Banovići:

– u naseljima: Omazići i Gutići u vremenu 08:30 do 10:30 sati,

– u naselju Durakovići u vremenu od 10:45 do 12:45 sati,

– u naselju  Čolići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Grada Živinica u naselju Jezero u vremenu od 08:00 do 12.00 sati.