Univerzitet u Tuzli objavio konkurs za saradnike

- in Izdvojeno, Kanton
615

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli, objavljen je Konkurs za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa. tekst konkursa možete pogledati ovdje.