Muslimani danas obilježavaju Dan Ašure

- in Izdvojeno, Vijesti
377

Prema Takvimu Rijaseta IZ u BiH 10. dan mjeseca muharrema 1442. h.g. koji se u islamskoj tradiciji naziva Danom Ašure ili Jevmu Ašura, ove godine pada u subotu, 29. augusta 2020. godine. Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Kako stoji u predajama, Poslanik, a.s., je za  vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja koju prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Došao je Poslanik, a.s.,  u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a.s., sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

Posteći ašuru i dan prije ili poslije mi slijedimo sunnet Poslanika a.s.. Preporuka je Poslanika, a.s., da se pored desetog dana muharrema posti dan prije ili dan poslije, kao što stoji u hadisu: “Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, a.s.: “U narednoj godini ćemo inšallah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, a.s., preselio te godine!” (Muslim)

Dan ašure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obilježavanje mora biti u skladu sa Kur’anom i sunnetom. Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove ašure, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća i začina. Time se podsjećamo na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele. Širom muslimanskog svijeta pa i kod nas, hašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, smjesa kuhana i jede se desetog dana muharema.

Deseti dan mjeseca muharrema je još poznat kao “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a ima nekoliko značajnih događaja koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan. Evo nekih od tih događaja:

– Musa a.s je uspio, sa Izraelićanima, prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma,

– Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa,

– Junusa a.s je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora,

– Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu,

– Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa a.s iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti,

– Isa a.s je rođen i podignut sa ovog svijeta Isa,

– Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je bačen) takođe na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina Ismaila,

– Ocu Jusufa a.s, Jakub a.s povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom,

– Ejjubu a.s je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti,

– Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraelićanima.

Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda a.s. je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca, a u hadisu se kaže: “Post ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim).

 

Podijeli sa ljubavlju