Srebrenik: Započeta sadnja oko 600 sadnica na području grada

- in Izdvojeno, Kanton
806

U suradnji UNDP i grada Srebrenik jučer je na području našeg grada započela sadnja oko 600 raznih sadnica.

Sadnja je organizovana u okviru UNDP Inicijative za zeleniju i održivu budućnost, u kojoj učestvuje 15 jedinica lokalne samouprave i koja ima za cilj sadnju 10.000 sadnica u 2020. godini.

UNDP je pokrenuo Inicijativu za zeleniju i održivu budućnost i pozvao jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da se obavežu na sadnju drveća svake godine. Poziv je upućen jedinicama lokalne samouprave koje su posvećene smanjenju uticaja i prilagođavanju posljedicama klimatskih promjena, kao i smanjenju rizika od katastrofa.

Sadnjom drveća spriječavamo klizišta i eroziju tla, obogaćujemo zrak, u gradskim zonama smanjujemo buku, održava se biološka aktivnost, doprinosi duhovnoj, kulturnoj i socijalnoj vrijednosti.

U 2020. godini cilj je da se zasadi 10.000 sadnica na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka, industrijskim zonama i drugim lokacijama. Opštine doprinose sa 7.375 sadnica, UNDP sa preostalim iznosom.

U okviru ovog projekta tokom ove godine zasaditi će se sadnice na prostoru gradske zone, pored ranije izgrađene šetnice uz korito rijeke Tinje, kao i na Majevici na prostoru sportsko – rekreativnog, turističkog kompleksa koji se gradi od strane Turistčke zajednice grada Srebrenika.

Akcija sadnje biće okončana u narednih mjesec dana, jer različite sadnice zahtjevaju drugačije uslove, vrijeme sadnje, nadmorsku visinu.