Međunarodni dan ljudskih prava – U BiH je 7.200 ‘ljudi bez adrese’

- in Izdvojeno, Vijesti
383

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, dan koji slavi donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948) proglašene od strane Ujedinjenih nacija.

Ovog ključnog datuma u modernoj istoriji, nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata.

U BiH još 7.200 interno raseljenih i socijalno ugroženih osoba žive u kolektivnim centrima, i stoga Unija za održivi povratak i integracije posvećuje današnje obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava osobama iz kolektivnih centara.

I 25 godina nakon Dejtonskog sporazuma ‘ljudi bez adrese’ sa sve manje nade čekaju da dobiju krov nad glavom i kolektivni centar zamjene svojim domom. Tokom tih 25 godina u kolektivnim centrima su odrasli oni koje su majke vodeći ih za ruku dovele u kolektivne centre i postali su roditelji čija djeca odrastaju u uslovima izbjegličkog života koji praktično obuhvata tri generacije. Tako u kolektivnim centrima sada žive nane i dede, sa svojom djecom i unucima. Većina su starije i bolesne osobe svih nacionalnosti, raseljeni s minimalnim ili nikakvim primanjima, rekla je predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Mirhunisa Zukić.

Stoga povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Unija izražava očekivanje i upućuje poruku nadležnim da se realizira projekt izgradnje 2.600 stambenih jedinica u 45 gradova uključujući i Brčko distrikt, za šta je osiguran kredit kod Evropske razvojne banke (CEB ).

To bi značilo da ljudi iz kolektivnih centara napokon ostvare elementarno pravo na dom.

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih nacija i obezbijedilo je osnovnu filozofiju za mnoge pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji su uslijedili.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“, određuje prvi član deklaracije.

Nije bila pravno obavezujuća, već više dio međunarodnog običajnog prava, sve do Međunarodne konferencije UN o ljudskim pravima 1968. godine kada je odlučeno da deklaracija predstavlja obavezu za sve članice međunarodne zajednice.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba, koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedjeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, vjeru, jezik, ili bilo koji drugi status.

(bhrt.ba)

Podijeli sa ljubavlju