Blažević: Svi kantoni će dobiti količinu cjepiva prema broju stanovnika

- in BiH, Izdvojeno
593

Predstavnica Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Mia Blažević kazala je da Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH, kojeg je jučer usvojila Vlada FBiH, sadrži specificirane konkretnije zadatke i preporuke za cijepljenje.

Istakla je da su odredili da svaka zdravstvena ustanova treba formirati tim, koji će u skladu s planovima za cijepljenje i popisom ljudi koji su izrazili želju, osigurati sve moguće uslove za prihvat cjepiva i provođenje cijepljenja.

U domovima zdravlja će to biti timovi porodične medicine, kao i liječnici iz medicine rada. Zaduženi su i kantonalni zavodi za javno zdravstvo da oforme svoje timove kako bi mogli provoditi cijepljenje na terenu, odnosno u staračkim domovima i u ustanovama socijalne zaštite zajedno sa timovima porodične medicine – pojasnila je.

Dodala je da su definirane i operativne procedure distribucije cjepiva od centralnog nivoa ka mjestima gdje će se provoditi cijepljenje te da će se vršiti po uhodanom algoritmu.

Dosta smo se bazirali na cjepivo koje zahtijeva ultra-hladni lanac, jer ni u svijetu nikada do sada nije postojalo cjepivo koje zahtijeva ovakve uslove skladištenja – kazala je.

Naglasila je da će se cjepivo raspoređivati u odnosu na broj stanovnika te da će svi kantoni dobiti broj cjepiva prema broju stanovnika i broju prioritetnih skupina koje je odredio Federalni zavod za javno zdravstvo.

Dodala je da su predložili načini provođenja cijepljenja u prvom krugu, da se cijepljenje odvija svakih deset minuta budući da je u pitanju zarazna bolest, te da se na taj način pacijenti ne bi susretali.

Dužni su informirati sve građane koji pristanu na cijepljenje o sastojcima i neželjenim reakcijama, a provest ćemo i dalju edukaciju o korištenju cjepiva na terenu – zaključila je Blažević.

(fena.ba)