Sarajevo: Sjećanje na 68 nedužno ubijenih građana u masakru na pijaci Markale

- in BiH, Izdvojeno
769
Arhivska fotografija - Prvi od dva masakra na pijaci Markale, u samom centru Sarajeva, dogodio se 5. februara 1994. godine između 12.10 i 12.20 sati, kada je sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Mrkovića ispaljena minobacačka granata kalibra 120 mm pala na prepunu pijacu, od koje je smrtno stradalo 68 građana, dok ih je 142 teže i lakše ranjeno. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Agency )

Komemorativnu sjednicu organizovali su predstavnici Skupštine Kantona Sarajevo, članovi Gradskog vijeća Sarajeva te članovi općinskih vijeća s područja Kantona Sarajevo. U uvodnom dijelu prisutnima se obratio predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, koji je naglasio kako stravični zločin koji se dogodio 1994. godine nikada ne smije biti zaboravljen.

“Ovdje smo okupljeni s istim ciljem. Ne dozvoliti da veo zaborava prekrije nedužne žrtve Sarajeva i počinjene zločine agresora. Sarajevo će se sjetiti svih onih koji su dali život za slobodu i domovinu. Prije 27 godina, na današnji dan, počinjen je stravični zločin na pijaci Markale, kada je ubijeno 68, a ranjeno 142 naših sugrađana. Najveći masakr je odabran kao simbol kojim ćemo se sjećati svih naših sugrađana koji su ubijeni tokom opsade. Peti februar je u opkoljenom Sarajevu bio skoro svakog dana, jer je tokom opsade smrtno stradalo više od 11 hiljada građana, a od tog broja 1.601 dijete. Više od 50 hiljada građana Sarajeva je ranjeno te su mnogi nakon toga imali trajne posljedice”, rekao je u uvodu Okerić.

Podsjećamo, prija 27 godina dogodio se prvi od dva masakra na pijaci Markale, u samom centru Sarajeva, kada je sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Mrkovića ispaljena minobacačka granata kalibra 120 mm pala na prepunu pijacu, od koje je smrtno stradalo 68 građana, dok ih je 142 teže i lakše ranjeno.

Prije 27 godina na Markalama su ubijeni: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Markale su tokom dana opsade Sarajeva bile i mjesto susreta prijatelja, te mjesto stvaranja novih i obnavljanja starih poznanstava. Nakon rata, 5. februar, proglašen je Danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992.-1995.