Kalesija: Upućen Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta

- in Kanton
626

Načelnik Općine Kalesija uputio je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021. godinu.

Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica  za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija, da prisusustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

Red.br. Mjesna  zajednica        Datum Vrijeme Prostorija
  1 MEMIĆI 26.02.2021.petak 16,00 Dom kulture Memići
  2 BRDA 26.02.2021.petak 16,00 Dom kulture Memići
  3 BULATOVCI 26.02.2021.petak 16,00 Dom kulture Memići
  4 ZUKIĆI 26.02.2021.petak 16,00 Dom kulture Memići
  5 JAJIĆI 26.02.2021 petak 16,00 Dom kulture Memići
  6 TOJŠIĆI 02.03.2021 utorak 16,00 JU OŠ Tojšići
  7 JEGINOV LUG 02.03.2021 utorak 16,00 JU OŠ Tojšići
  8 KIKAČI 02.03.2021.utorak 16,00 JU OŠ Tojšići
  9 PETROVICE GORNJE 02.03.2021.utorak 16,00 JU OŠ Tojšići
10 VUKOVIJE DONJE 03.03.2021.srijeda 16,00 MZ Vukovije D.
11 VUKOVIJE GORNJE 03.03.2021.srijeda 16,00 MZ Vukovije D.
12 RAINCI GORNJI 04.03.2021.četvrtak 16,00 Dom kulture Rainci G.
13 SARAČI-LIPOVICE 04.03.2021.četvratk 16,00 Dom kulture Rainci G
14 KALESIJA CENTAR 05.03.2021.petak 16,00 Dom mladih Kalesija C.
15 DUBNICA 05.03.2021.petak 16,00 Dom mladih Kalesija C.
16 PRNJAVOR 05.03.2021.petak 16,00 Dom mladih Kalesija C.
17 MILJANOVCI 05.03.2021.petak 16,00 Dom mladih Kalesija C.
18 KALESIJA GORNJA 05.03.2021.petak 16,00 Dom mladih Kalesija C.
19 GOJČIN -JELOVO BRDO 05.03.2021.petak 16,00 Dom mladih Kalesija C.
20 HRASNO GORNJE 08.03.2021.ponedeljak 16,00 Čitaonica Hrasno D.
21 HRASNO DONJE 08.03.2021.ponedeljak 16,00 Čitaonica Hrasno D.
22 SELJUBLJE 08.03.2021.ponedeljak 16,00 Čitaonica Hrasno D.
23 RAINCI DONJI 09.03.2021.utorak 16,00 Čitaonica Rainci D
24 ZATES 09.03.2021.utorak 16,00 Čitaonica Rainci D.

 

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zaintersovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2021. godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 10.03.2021. godine putem pošte, e-mailom na opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.

Potreban materijal zainteresovana lica mogu preuzeti kod Sektara u Kalesija. Radi adekvatne organizacije, a u cilju poštivanja higijensko-epidemoloških mjera pozivaju se sva zainteresovana prava i fizička lica da svoje prisustvo na javnim raspravama blagovremeno prijave uredu sekretara Vijeća Mz na broj tel.035-631-957.

Broj učesnika će biti ograničen na 30 (po jednoj javnoj raspravi) uz obavezno nošenje maski i održavanje fizičke distance.