Upozorenje iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik

- in Izdvojeno, Vijesti
447

Dolaskom toplijih dana počeli su radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, te spaljivanju korova, čime se povećava mogućnost većih ili manjih požara na otvorenom, prvenstveno šumskih požara i požara niskog rastinja. Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik upozoravaju građane grada Srebrenika da je zabranjeno bilo kakvo spaljivanje korova i slično u blizini šume ili zasijane poljoprivredne kulture.

“Posebno bismo posjetili građane da su lica koja vrše spaljivanje korova ili lože vatru na otvorenom dužna preduzeti odgovarajuće mjere sa kojima sprečavaju širenje vatre sa prostora na kojem se vrši spaljivanje i da su dužni ostati pored vatre do njenog potpunog gašenja. Napomenuli bismo još da se spaljivanje korova strogo zabranjuje za vrijeme vjetra i noću, kao i da su građani koji vrše spaljivanje dužni o tome obavijestiti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu,” poručuju iz PVJ Srebrenik. 

U slučaju nastanka požara potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel.123 ili 035/645-593 ili Policiju na tel. 122 ili 035/645-592

Napominjemo građane da su u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije BiH predviđene sankcije kazne zatvora i novčane kazne u slučajevima kada usljed spaljivanja nastane požar koji ima za posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost po ljudski život.

Podijeli sa ljubavlju