Krizni štab TK: “Novim mjerama nastojimo očuvati stabilnost zdravstvenog sistema”

- in BiH
648

Na inicijativu UKC-a, a zbog evidentnog povećanja iniciranog osoblja Kliničkog centra, Krizni štab danas održao svoju hitnu sjednicu.

„Ulazak i kretanje studenata medicinskog fakulteta i učenika u okvirima odrađivanja prakse i izvođenja nastave na Kliničkom centru evidentno je, pored ostalih trenutno otežavajućih faktora, dovelo do pogoršanja epidemiološke situacije. Oko 2.000 studenata i učenika je u proteklih 14 dana cirkuliralo UKC-om što je sigurno utjecalo na pojavu trenutne situacije. Iskustvo nas uči da je rana prevencija najbolja epidemiološka mjera. Obzirom na 100 % povećanje broja oboljelog osoblja u zadnjih 7 dana ova mjera ima za cilj očuvanje zdravstvenog sistema, a time i zaštitu građana“, kazao je direktor UKC-a Tuzla Vahid Jusufović, ističući da se radi o promijeni određenih postavki u našoj organizaciji rada i smanjivanja međusobnih kontakata osoblja.

U cilju stabilizacije situacije danas je Krizni štab Vladi predložio da se praktična nastava na UKC-u omogući samo za studente šeste godine medicinskog fakulteta, dok bi se za sve ostale studente i učenike praktična nastava ponovno izvodila putem online platformi.

Također, Krizni štab je predložio da se obustavi hladni operativni program i elektivne specijalističko – konsultativni pregledi na JZU UKC Tuzla, tj. da se obustave svi operativni zahvati osim onih urgentnog karaktera.

Pored navedenog, zatražena je i promptna reakcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Uprave policije TK u smislu kontrole sprovođenja ranije donesenih epidemioloških mjera.

Danas predložene mjere su privremenog karaktera i vrijedit će u narednih 14 dana, nakon čega će Krizni štab razmatrajući aktualno epidemiološku situaciju odlučivati o novim koracima.

Podijeli sa ljubavlju