Najavljeni novi prekidi u snabdijevanju el. energijom na području Srebrenika i okoline

- in Izdvojeno, Kanton
1091

Grada Tuzle:

– u ulicama: Bime Adžajlića, Gine Hermana, Uzeira Meškovića Rame, Branislava Nušića, Fridriha Kacera, te u naselju Krojčica u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

– u ulici Mehmedalije Maka Dizdara ulaz B6 i B7 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenika:

– u naselju Zahirovići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u dijelu naselja Tinja u vremena od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Like u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naseljima: Mičići i Osoje u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Opštine Sapna:

– u naselju Ramići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naselju Vitinica u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.