Najavljeni novi prekidi u snabdijevanju el. energijom na području Srebrenika i okoline

- in Izdvojeno, Vijesti
1101

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom

energijom sutra na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama: Husinskih Rudara, Češka, Pavla Goranina Ilije i Franje Kluza u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Slatina u blizini tržnog centra i 6. Bosanske Brigade u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: Bime Adžajlića, Gine Hermana, Uzeira Meškovića Rame, Krojčica, Branislava Nušića, Fridriha Kacera u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Tinja Nacional u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u dijelu naselja Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u dijelu naselja Tinja pumpna Stanica u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

– u ulicama: Vahida Ibrića, Ibrahima Cvike i Benjamina Hogića Benka u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Grada Gračanice u naseljima: Donja Orahovica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Kulići i Turkovići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Opštine Lukavac:

– u dijelu naselja Huskići u vremenu od 09:00 do 09:30 sati,

– u dijelu naselja Bistarac Gornji Kuljen u vremenu od 11:00 do 11:30 sati,

– u dijelu ulice Čaršijska u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u dijelu naselja Gnojnica kod Poljoprivredne apoteke u vremenu od 14:30 do 15:00 sati.