Korak bliže zatvaranju kolektivnih smještaja izbjeglih osoba

- in Izdvojeno, Kanton
410

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Esad Džidić danas je u Općini Banovići potpisao Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja” u okviru projekta CEB II – podprojekat općina Banovići.

Sporazum su potpisali i ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić i načelnik Općine Banovići Bego Gutić.

Prema ovom dokumentu na području općine Banovići, na lokalitetu Oskova – Brioni bit će izgrađena zgrada sa ukupno 15 stambenih jedinica.

Osiguravanjem rješavanja stambenog pitanja osoba smještenih u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, u skladu sa njihovim potrebama,  doprinjet će se konačnom pražnjenju i zatvaranju kolektivnih centara.

Prema danas potpisanom Sporazumu obaveze Tuzlanskog kantona, odnosno resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da učestvuje u subvencioniranju troškova komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove, za šta su u budžetu Ministarstva za 2021. godinu obezbjeđena sredstva.