Unapređenje kapaciteta institucija civilne zaštite u BiH

- in BiH, Izdvojeno
451

Otpravnica poslova Ambasade SAD-a u BiH Ellen Germain danas je na ceremoniji održanoj u kompleksu američke ambasade u Sarajevu, uručila vrijednu donaciju predstavnicima institucija za civilnu zaštitu u BiH, koja će dalje unaprijediti kapacitete ovih institucija da osiguraju zaštitu i pruže pomoć građanima BiH.

Evropska komanda Vojske Sjedinjenih Država (EUCOM), putem Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a, financirala je nabavku tri prilagođena komandna vozila, a ukupna vrijednost ove donacije je oko 450.000 dolara.

Danas su ova vozila uručena predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Republičke uprave civilne zaštite RS i Odjeljenju za javnu bezbijednost Vlade Brčko distrikta BiH.

Kako je navedeno, ova vozila koristiće se kao mobilne komandne stanice sa širokim spektrom primjena – kao odgovor na katastrofe, odgovor na situacije koje uključuju opasne materije, spasilačke akcije i kao podrška timovima za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Zahvaljujući ovim vozilima, institucije koje pružaju civilnu zaštitu biće u mogućnosti bolje i brže odgovoriti u slučajevima katastrofa, prevozeći osoblje i opremu i postavljajući komandne stanice bilo gdje u Bosni i Hercegovini.

Ova donacija još jedan je primjer velike posvećenosti i ulaganja Sjedinjenih Država u Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost, saopćeno je iz američke ambasade u Sarajevu.

(rtv.slon.ba)